vanlooystampauctions.com

VL 177 : 11-15 Juni 2024

Van Looy & Van Looy

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN                

 

Ondergetekende aanvaardt de verkoopsvoorwaarden en gelast Van Looy & Van Looy voor

hem aan te kopen de beste voorwaarden, de loten vermeld op dit order, rekening houdende

met de aangeduide maximumprijzen.

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De verkoop geschiedt kontant met 20% verhoging, alle kosten inbegrepen.

2. De loten zijn ter beschikking van de koper tegen kontante betaling de dinsdag na

de veiling of worden opgestuurd na betaling. Verzendkosten + 2 euro per zending.

3. De waarborg voor de staat der zegels is volledig voor elk lot van ten hoogste 3

zegels omschreven als "zeer mooi" of "prachtig". Indien één der zegels een verbor-gen

gebrek heeft, wordt het teruggenomen en betaald indien de klacht binnen de

acht dagen na de verkoop of ontvangst wordt gedaan. Na deze termijn worden

geen klachten meer aanvaard.

4. Niet de minste garantie wordt gegeven voor de zegels op albumbladen of "res-tanten".

Deze zegels worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De cata-logusprijs

wordt benaderend opgegeven.

5. Schriftelijke biedingen worden uitgevoerd zonder bijkomende kosten, en aange-tekend

verzonden op kosten van de koper.

6. Bij gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

7. Alle orders worden uitgevoerd in euro.

8. Eventuele expertisekosten zijn ten laste van de verkoper. Indien de koper een

expertise aanvraagt en de zegels worden echt verklaard, dan zijn de kosten ten

laste van de koper.

9. De inrichter heeft het recht om kavels te splitsen, samen te voegen of terug te

trekken.

10. BEHAALDE LOTEN WORDEN OPGESTUURD NA VOLLEDIGE BETALING :

11. CONTANTE BETALING VAN MAXIMAAL 3000 EURO :

12. BIEDINGEN WORDEN VASTGESTELD ALS VOLGT :

 

vanaf / tot

verhoging

 

 

4€ to 50 €

2 €

51 € 100 €

2 €

101 € 200 €

5 €

201 € 500 €

10 €

501 € 1000 €

20 €

1001 € 2000 €

50 €

2001 € 5000 €

100 €

5001 € 10000 €

250 €

10001 € 25000 €

500 €

 

 

    info@vanlooystampauctions.com     (c) 2023    Tel. 00 32 (0) 32322205     Fax: 00 32 (0) 3 2251873 Frankrijklei 120, 2000 Antwerpen